Expo.jpeg

EXPOSICIÓ DEL NINOT 2022

Ninots indultats

Argentina.jpeg

Ninot indultat

Falla República Argentina

Que Calor Fa en Falles

Ninot indultat infantil

Avinguda Selgas - Planas de Tovar

JJ Garcia

Selgas Inf.jpeg

Secció Especial

Argentina.jpeg

1er premi

Républica Argentina

Que Calor Fa en Falles

Ferro.jpeg

2on premi

Ferroviària

Palacio i Serra

Raval.jpeg

3er premi

Raval

Ferni Llopis

Espanyoleto.jpeg

4rt premi

Espanyoleto

Pere Baenas

Secció Primera

Abu.jpeg

1er premi

Abú Masaifa

Rafa Cheli

Molina.jpeg

2on premi

Molina - Claret

Xavier Herrero

Benlloch.jpeg

3er premi

Benlloch - Alexandre VIé

Que Calor Fa en Falles

Sant Jordi.jpeg

4rt premi

Sant Jordi

Juane Cortell

JRJ.jpeg

5é premi

Joan Ramón Jiménez

Bernat i Esteller

Secció Segona

Murta.jpeg

1er premi

Avinguda Murta - Acadèmic Maravall

Palacio i Serra

Mercat.jpeg

2on premi

Mercat

Que Calor Fa en Falles

Sant Feliu.jpeg

3er premi

Sant Feliu

Juane Cortell

Selgas.jpeg

4rt premi

Avinguda Selgas - Planas de Tovar

Rafa Cheli

Secció Tercera

Corts.jpeg

1er premi

Corts Valencianes

Art de Foc

Verge.jpeg

2on premi

Verge del Carme

Miguel Banaclocha

Tetuan.jpeg

3er premi

Tetuán - Porta de Sant Francesc

Xavi Tur

Passeig.jpeg

4rt premi

Passeig - Cardenal Serra

Xavier Herrero

Sant Jaume.jpeg

5é premi

Sant Jaume

Xavier Herrero

Cid.jpeg

6é premi

Cid - Plaça de la Trinitat

José Ramón Espuig

Secció Especial Infantil

Espanyoleto Inf.jpeg

1er premi

Espanyoleto

Joaquín Rubio

Abu Inf.jpeg

2on premi

Abu Masaifa

Xavier Gámez

Raval Inf.jpeg

3er premi

Raval

Ramón Olivares

Ferro Inf.jpeg

4rt premi

Ferroviària

Josep Almiñana

Secció Primera Infantil

Selgas Inf.jpeg

1er premi

Avinguda Selgas - Planas de Tovar

JJ García

Benlloch Inf.jpeg

2on premi

Benlloch - Alexandre VIé

Xavier Ureña

Murta Inf.jpeg

3er premi

Avinguda Murta - Acadèmic Maravall

Juan Carlos Banacloy

Molina Inf.jpeg

4rt premi

Molina - Claret

Josep Angulo

Sant Jordi Inf.jpeg

5é premi

Sant Jordi

Vicente Lorenzo

Argentina Inf.jpeg

6é premi

República Argentina

Que Calor Fa en Falles

Secció Segona Infantil

Cid Inf.jpeg

1er premi

Cid - Plaça de la Trinitat

Josep Angulo

JRJ Inf.jpeg

2on premi

Joan Ramón Jiménez

Bernat i Esteller

Secció Tercera Infantil

Sant Jaume Inf.jpeg

1er premi

Sant Jaume

Ramón Olivares

Corts Inf.jpeg

2on premi

Corts Valencianes

Art de Foc

Tetuan Inf.jpeg

3er premi

Tetuán - Porta de Sant Francesc

Xavi Tur

Passeig Inf.jpeg

4rt premi

Passeig - Cardenal Serra

Xavier Herrero

Sant Feliu Inf.jpeg

5é premi

Sant Feliu

Matias Almela

Mercat Inf.jpeg

6é premi

Mercat

Matias Almela

Verge Inf.jpeg

7é premi

Verge del Carme

Carlos Tudela

Concurs de Maquetes

Mercat Maqueta.jpeg

1er premi

Mercat

Sant Jaume Maqueta.jpeg

2on premi

Sant Jaume

Cid Maqueta.jpeg

3er premi

Cid - Plaça de la Trinitat

Murta Maqueta.jpeg

4rt premi

Avinguda Murta - Acadèmic Maravall

Esanyoleto Maqueta.jpeg

5é premi

Espanyoleto