top of page

Presentació candidatures president/a Junta Local Fallera

A l’assemblea realitzada el passat dimarts 23 d’Abril i després de la dació de conters i segons marquen els estatuts, el president de Junta Local Fallera de Xàtiva, Jesús González Sarión, va presentar la seua dimissió agraïnt a totes les persones que l’han ajudat a portar a terme aquesta segon etapa, a partir d’aquest moment sobri un termini de 15 dies per presentar candidatures a president/a, una vegada finalitzat el termini el president nat convocarà una assemblea generar extraordinària, per tal d’escollir president/a.

El president serà elegit per assemblea General Extraordinària. Els candidats a President/a hauran de ser majors d’edat i, en el moment de la presentació de la seua candidatura, acreditar una activitat fallera a Xàtiva de, almenys, tres anys dins dels últims cinc i haurà destar censat el darrer any abans de la presentació de la seua candidatura. Així mateix, ni en el moment de presentar la seua candidatura ni mentre dure la seua presidència, no ostentarà el càrrec de regidor ni estarà inclòs en cap llista electoral. En el cas que decidira presentar-se en llista electoral, devia dimitir del seu càrrec com a president de la JLF. En la corresponent candidatura es farà constar el nom de interessat, la comissió a què pertany i un breu esbós del seu programa.

Les candidatures han de presentar-se a l’atenció de la secretària de junta local fallera al museu faller de Xàtiva els dilluns i dijous en horari de 21h fins 22h.

0 visualizaciones0 comentarios

Commentaires


bottom of page