top of page

Història

​La comissió de la Falla Benlloch – Alexandre VI es troba situada al nucli antic de Xàtiva. Fundada en 1973, va plantar el seu primer monument, "Turisme", obra de l’artista Antonio Grau Cros, en 1974. Encara que, els seus orígens ens porten a temps abans, a l’anomenada Falla de la plaça Enríquez, situada un carrer més amunt d’on es troba ara. El fet que aquesta comissió de la plaça Enríquez finalitzara, va impulsar alguns membres d’ella a formar-ne una altra. Aquesta inquietud durà dos anys i a la fi es realitzà el projecte gràcies a alguns dels membres com Joan Mateu, Bartolomé Murillo, Joaquín Prats, etc.

La nova comissió rebria el nom de la plaça on es plantaria el monument faller, falla Plaça Benlloch i Alexandre VI.

Aquest primer any és rebut per la gent amb una gran il·lusió, mostra d’açò fou el gran nombre de membres que formen part d’ella, tant en la comissió masculina com en la femenina.

Pel que fa a la comissió infantil, no serà fins l’any 1.980 quan es realitza el primer monument, "Jocs de xiquets" dels artistes Navarro i Olcina.

En general podem dir que aquesta és una comissió menuda però molt familiar. La seua voluntat emprenedora ha resultat beneficiosa per a aquesta comissió ja que ha sigut coneguda tant pel seu treball als llibrets de falla, reconeguts i guardonats per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, com pels seus monuments fallers que en aquests darrers anys han aconseguit una molt bona qualificació.

Tants sols en resta donar les gràcies als artistes fallers, impressors, músics, floristes i a tot aquell que fa possible que la comissió de Benlloch, siga una realitat i continue endavant.

bottom of page