top of page

Concurs cartell Falles 2019

T’agrada el disseny?? Vols participar en el nostre concurs perquè el teu cartell anuncie les Falles 2019?, doncs, llig bé aquestes bases i presentat al nostre concurs.

CONCURS DE CARTELLS

1. La JLF de Xàtiva convoca el Concurs de Cartells amb les següents bases: 2. Pot participar qualsevol artista. Cada participant podrà presentar quantes obres volga. 3. El tema farà referència a les Falles i, en especial, les de Xàtiva. 4. La tècnica utilitzada serà lliure i ha de poder imprimir-se a quatre colors (quadricromia). Ha de presentar-se sobre un suport rígid. 5. Si es realitza amb ordinador, l’autor adjuntarà obligatòriament un CD amb el document original i tots els arxius necessaris per a realitzar la impressió. Caldrà tenir en compte que, en cas d’estar realitzat en un programa d’imatges pixelades (Photoshop o altre semblant), la resolució necessària en arts gràfiques és de 50×70 cm a 300 píxels/polzada. 6. Apart de la qualitat artística dels treballs, es tindrà en compte pel jurat la idoneïtat per al fi a què es dediquen com anunciadors de les Festes Falleres de Xàtiva. 7. Mides del cartell: 50×70 cm en forma vertical

8. Llegenda del cartell: “ Falles a Xàtiva. Junta Local Fallera Xàtiva 2019” i “Festa declarada Bé d’Interès Cultural Immaterial i Festa d’Interés Turístic Autonòmic​””Patrimoni Immaterial de la Humanitat” amb l’escut de la ciutat i de la junta local fallera de Xàtiva.

secretariajlfxativa@gmail.com / jlfxativa@gmail.com

Escuts de la ciutat i de la junta local fallera de Xàtiva 1. Els originals es presentaran pel sistema de plica, és a dir, sense firma amb lema darrere que els identifiquen. S’ajuntarà un sobre tancat amb la referència al mateix lema i dins del qual es farà constar el nom, edat, adreça i telèfon de l’artista. El nom de l’autor no figurarà a l’exterior del sobre o del treball, en cas contrari aquest quedarà desqualificat. 2. Els treballs seran entregats personalment, per agència o correu fins el dia 15 d’Octubre de 2018 a la seu de la Junta Local Fallera de Xàtiva, ubicada al c/ Montcada 32 De Xàtiva, edifici de museu faller. Aquesta seu estarà oberta al públic els dijous de 20,30 a 21,30 hores. 3. S’estableix un únic premi de 500​€. Si per la baixa qualitat dels treballs presentats no hi haguera cap mereixedor de ser premiat, el jurat podrà declarar-lo desert. 4. L’acta del jurat amb els guanyadors serà pública i comunicada telefònicament i/o per escrit als premiats. 5. Els originals premiats seran propietat de la Junta Local Fallera, la qual es reservarà el dret de la seua edició, sempre que es considera necessari, perdent l’autor els drets que sobre el mateix poguera tenir.

6. Tots els treballs presentats, quedaran a disposició de la Junta Local Fallera, per al seu ús en les publicacions que aquesta poguera fer. Aquests podran ser recollits durant el mes de Març de 2019. 7. Els treballs presentats seran exposats després d’una prèvia selecció per part del jurat en la Sala d’Exposicions de la Casa de la Cultura, del 19 d’octubre de 2018 fins el 31 d’Octubre de 2018, de 10.00 a 21.00 hores 8. Totes aquelles qüestions que no estiguin reflectides en aquestes bases seran resoltes per la comissió de cultura de la Junta Local Fallera de Xàtiva. 9. El jurat estarà format per tres persones idònies per a tal fi i serà designat per la Junta Local Fallera de Xàtiva. 10.La presentació de treballs a aquest premi suposa la total acceptació de les seues bases, així com la decisió del jurat, que serà inapel·lable.

11.Les bases del present concurs es poden consultar a la pàgina de la junta local fallera de Xàtiva. www.fallesxativa.es

6 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page