top of page

Concurs Fotografía jornades culturals

tens la millor imatge relacionada amb el món de les falles? doncs aquest, és el teu concurs.

SALÓ FOTOGRÀFIC “LES FALLES”

1. La JLF de Xàtiva convoca el Saló Fotogràfic “Les Falles” ​amb les següents bases: 2. Pot participar qualsevol fotògraf aficionat. Cada participant podrà presentar fins un màxim de 3 obres. 3. El tema serà les falles i el seu món. 4. La tècnica fotogràfica utilitzada serà lliure i poden presentar-se tant obres en blanc i negre com en color, en suport fotogràfic químic o digitals (no manipulacions digitals). 5. Les obres aniran muntades en vertical sobre una cartolina rígida de 40×50 cm. Dins d’aquests límits, la grandària de la imatge serà lliure. 6. Els originals es presentaran pel sistema de plica, és a dir, sense firma amb lema darrere que els identifiqui. S’ajuntarà un sobre tancat amb la referència al mateix lema i dins del qual es farà constar el nom, adreça i telèfon de l’artista. El nom de l’autorno figurarà a l’exterior del sobre o del treball, en cas contrari aquest quedarà desqualificat. 7. Els treballs seran entregats personalment, per agència o correu fins el dia 15 de Octubre de 2018 a la seu de la Junta Local Fallera de Xàtiva, ubicada al c/ Montcada 32 De Xàtiva, edifici de museu faller. Aquesta seu estarà oberta al públic els dilluns i dijous de 20,30 a 21,30hores. 8. El jurat estarà format per tres persones idònies per a tal fi i serà designat per la Junta Local Fallera de Xàtiva. 9. El veredicte del jurat es fallarà el dia 19 d’Octubre de 2018 a partir de les 20.00 hores, al Saló de Juntes de la Junta Local Fallera de Xàtiva. ubicada al c/ Montcada 32 De Xàtiva, edifici de museu faller

10.S’estableixen tres premis, un primer premi de 100€ amb diploma acreditatiu, un segon premi de 75€ i un tercer premi de 50€. 11.S’estableix un guardó a l’obra que designe el jurat entre totes les presentades pels concursants que pertanyen a qualsevol de les comissions falleres de Xàtiva, per a tal cosa, les obres presentades per fallers, hauran d’estar indicades al sobre que es presenta, en el seu exterior, consta FALLER/A, sense indicar la comissió.

12.L’acta del jurat amb els guanyadors serà coneguda el dia de la inauguració de l’exposició, el dia 19d’octubre de 2018. Allí mateix es farà el lliurament dels premis. 13.Els originals premiats seran propietat de la Junta Local Fallera, la qual es reservarà el dret de la seva edició, sempre que es considera necessari, perdent l’autor els drets que sobre el mateix poguera tenir. 14.La Junta Local Fallera de Xàtiva no es fa responsable dels anys que puguin produir-se a les obres, per un normal maneig d’elles, a les activitats pròpies dels concurs, ni tampoc de la seua pèrdua o deteriorament durant l’enviament o devolució. 15.Els originals no premiats podran ser utilitzats per la Junta Local Fallera, en les seues publicacions,. 16.Les obres presentades seran exposades en la Sala d’exposicions de la Casa de la Cultura, edifici Albereda Jaume I, des del 19 d’octubre de 2018 fins el 31 d’Octubre de 2018 de 10.00 a 21.00 hores. 17.Totes aquelles qüestions que no estigueren reflectides en aquestes bases seran resoltes per la comissió de cultura de la Junta Local Fallera de Xàtiva. 18.La presentació de treballs a aquest premi suposa la total acceptació de les seues bases, així com la decisió del jurat, que serà inapel·lable. 19.Les bases del present concurs es poden consultar a la pàgina del facebook de la junta local fallera i a la web de la mateixa, www.fallesxativa.es

2 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page